Firma

CSR - Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

 

CSR (Corporate Social Responsibility) oznacza społeczną odpowiedzialność biznesu. Społeczna odpowiedzialność biznesu stanowi strategię zarządzania, według której  przedsiębiorstwa w swoich działaniach są w stanie uwzględnić m.in. interesy społeczne czy też aspekty środowiskowe. CSR oznacza zaangażowanie się biznesu na rzecz etycznego postępowania oraz do przyczyniania się do rozwoju ekonomicznego przy równoczesnym demonstrowaniu szacunku dla ludzi, społeczności lokalnych, narodów i środowiska. CSR scala koncepcje globalnego obywatelstwa z troską o środowisko i ze zrównoważonym rozwojem.

W C.Hartwig Szczecin Spedytorzy Międzynarodowi Sp. z o.o. przyjęto wielokierunkową strategię zarządzania w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu:

  1. Komunikacja wewnętrzna - jest nakierowana na pozyskanie zrozumienia i akceptacji pracowników oraz poznanie ich obaw i zaspokojenie potrzeb informacyjnych. Rolą Zarządu i średniej kadry kierowniczej jest zapewnienie odpowiedniego poziomu merytorycznego prezentacji i dyskusji oraz podkreślenie wagi komunikacji wewnętrznej w firmie jako czynnika jej sukcesu rynkowego. Celem jest podkreślenie wagi przekazywanych treści, ale i lepsze poznanie przez Zarząd  nastrojów pracowniczych i społecznych, m.in. poprzez  wzmocnienie motywacji i identyfikacji  pracowników ze wspólnymi celami i wartościami.

  2. Inwestowanie w relacje z otoczeniem biznesu obejmuje uwzględnianie w strategii rozwoju społecznych interesów lokalnych jako czynnika sukcesu ekonomicznego. W ramach zaangażowania społecznego, C.Hartwig Szczecin  angażuje się finansowo na rzecz aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży z północnych (mocno zaniedbanych) dzielnic Szczecina.
  3. C.Hartwig Szczecin prowadzi też działalność filantropijną (wspomaganie inicjatyw moralnie i społecznie użytecznych). Społecznie oczekiwana jest odpowiedzialność etyczna, której istotę stanowi obowiązek unikania krzywdy, natomiast odpowiedzialność filantropijna, czyli działania podejmowane przez organizację w formie zaangażowania społecznego, jest sygnałem dla społeczeństwa, że przedsiębiorstwo wyraża gotowość podjęcia zobowiązań aby być jego częścią. (A.B.Carroll).

BIURO GŁÓWNE
C.Hartwig Szczecin Spedytorzy Międzynarodowi Sp. z o.o. ul. Jana Kazimierza 3, 71-620 Szczecin
Tel. +48 91 480 67 00, Fax. +48 91 480 67 29
e-mail: management@hartwig.szczecin.pl
REGON: 811025021, NIP: 851-23-89-459

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.